KP leerperspectieven ppt.pdf
Kennisproductiviteit taxonomie

De kennisproductiviteit taxonomie is gebasseerd op leerperspectieven. Kennis productief maken is iets dat je moet leren. Door onderscheid in het leren te maken is te zien op welk "niveau" iemand kennisproductief is. De ppt download geeft de kennisproductiviteit taxonomie weer en de verschillende leerperspectieven die bij ieder kennisproductiviteitsniveau horen.