Over mij

In het vakgebied leren en organiseren ben ik geïnspireerd door Joseph Kessels als grondlegger in Nederland van kennisproductiviteit en door Mathieu Weggeman vanwege zijn kijk op leidinggeven aan professionals. Daarnaast ben ik enthousiast over de  socratische methode om veranderingen op subtiele manier op gang te brengen. 

Mijn persoonlijke sterke punten zijn: analyseren, ideeën vormen, maximaliseren, verantwoordelijkheidsbesef en organiseren. Deze sterke punten zijn de uitkomstvan het strengthsfinder assessment van Buckingham en Clifton (2001).