Leren en opleiden

De bekwaamheid om collectief leren te ontwikkelen is een belangrijke waarde voor een organisatie om te overleven in een kenniseconomie.

Individueel actief bezig zijn met leren is het startpunt voor alle vormen van leren. Leren kan doelgericht voor een diploma of ter verbetering van vaardigheden in het beroep, maar ook onderzoekend hetgeen kan leiden tot nieuwe kennis ontwikkeling. 

Soms is het de invloed van nieuwe technologie of toepassingen daarvan die dwingt tot ontwikkelen. Het kan ook zijn dat (arbeids)markt en concurrentiekrachten het noodzakelijk maken de eigen kennis te verrijken. Kennisproductiviteit staat of valt met de wil en de mogelijkheidheid om nieuwe kennis toe te voegen. Daarmee neemt het leren, en soms dus opleiden, een belangrijke plaats in in onze maatschappij.