Facilitering: Action Learning

Action learning is een proces waarbij een groep mensen zich concentreren op een collectief project. Het doel van het project kan zijn om een organisatorische of operationele veranderingen door te voeren waarbij het leren een middel is om de beoogde veranderingen tot stand te brengen. Dit gebeurt door te experimenteren, te meten en te reflecteren op de resultaten. De teamleden trekken collectief lering van deze collectieve ervaring.


Een maatwerk bedrijfsopleiding is didactisch gebaseerd op werkplekleren. Hierbij staat het toepassen van theorie in de praktijk op de eerste plaats. Ontwerp en uitvoering van de opleiding met daarbij de meting van het opleidingseffect is naar het principe van kennisproductiviteit gericht op versterken van het corporate curriculum.  

Doelgroep(en): Industrie, gezondheidszorg, onderwijs, (detail)handel.education is a journey