Facilitering: Innovatie

Juist bij innovaties is het zo belangrijk dat verschillende disciplines hun eigen kijk op de innovatieproblematiek geven waarmee eigen kennis wordt toevoegd. Deze multidisciplinaire aanpak is een prima insteek om kennisproductiviteit in de onderneming op te starten. Kennisproductiviteit in het innovatieproces geeft door middel van het toevoegen van kennis uit een ander perspectief verrassende meerwaarde.

Het faciliteren bestaat uit een minimaal 5 bijeenkomsten van een hele dag. Aan de hand van een bestaand idee of opdracht wordt een VOORT traject doorlopen. Het resultaat is een innovatie concept, een canvas business model, een prototype of een combinatie van voorgaande opbrengsten. 

Doelgroep(en): Industrie, gezondheidzorg, onderwijs, (detail)handel.