Huidig onderzoek

Het beoordelen van professionals in hun werk als onderdeel van een opleiding. Gebruik als alternatieve methode de schaal van Dreyfus en Dreyfus (1985) met daarbij de uitbereiding naar een zevenpunts schaal van ten Cate (2010).

Huidige situatie: praktjkopleiders hebben de keuze te wreken met de driepunt of vierpuntsschaal O,V,G, (ZG)

Alternatief is de zevenpuntschaal met rubric indeling variërend van "heeft geen idee van taakuitvoering" tot "handelt taak intuitief af heeft oordeel over aanpassing van taak gefundeerd met ervaring en nieuwe theorieën".

Onderzoeksvraag: Geeft de zevenpunstschaal een goed beeld van de profesioanle taakuitvoering van een kandidaat?