Onderzoeksperspectief en achtergrond

Dit onderzoek naar kennisproductiviteit concentreert zich op de vraag op welke manier studenten, professionals en/of kenniswerkers hun relevante kennis daadwerkelijk producief maken. Het basale onderzoeksmodel is het input - verwerking - output model. Een kennisproductiviteitsmeting geeft inzicht door welke activiteiten een professional vakinhoudelijke kennis inzet. Een productiviteitsmeting probeert inzichtelijk te maken welke activiteiten van de professional hebben geleid tot productiviteitstoename.

Wil een organisatie een kwaliteits- of productiviteitsverhoging realiseren dan kan sturing op de activiteiten van de professional een methode zijn. Door middel van feedback (gewenst vaardigheidsniveau) en feedforward (doel van het kennis en vaardigheidsniveau) kan een leercurve voor de professional worden gegeven. 

Transparantie voor alle betrokkenen is belangrijk voor het versterken van de kennsproductiviteit en dus ook ten aanzien van de meting en de beoordeling daarvan. De vraag is hoe werkt in de praktijk een kennisproductiviteit meting en bijbehorend feedback systeem?