Doel en onderzoeksvraag

Doel is te onderzoeken of het leereffect bij studenten in de BPV periode kan worden versterkt door het gebruik van een alternatieve voortgangsmeting.

De onderzoeksvraag is: "Geeft een kennisproductiviteitmeting in de beroepspraktijkvorming een valide beeld van de performance van een student? Helpen de feedback en feed-forward opbrengsten om de leervraag van de student te articuleren?"


Het onderzoek naar de kennisproductiviteit in praktijkleren zal worden uitgevoerd in twee verschillende situaties. Onderzoekcontext 1: een veldonderzoek bij een bedrijfsopleidingsgroep in de detailhandel. Onderzoekcontext 2: focusgroep onderzoek met praktijkopleiders en docenten.