Onderzoeksvraag

Onoplosbare problemen en dilemma's worden in twee analysesessies scherp in beeld gebracht!

Ondersteuning voor directie, management en leidinggevenden. Middels analyse en diagnosegesprekken op eigen gekozen thema’s komen organisatieknelpunten bloot te liggen. Voorbeelden wanneer dit traject behulpzaam kan zijn: visievorming, samenwerkingsproblematiek, organisatie inrichting, analyse bij veranderprocessen, onderzoek naar weerstand, reorganisatie en heroriëntatie van de onderneming.

Strategsich spiegelen is een individueel traject waarbij de kandidaat naar oplossingen zoek in het verlengde van de organisatiethema's en sterktes.