Kennisproductiviteit taxonomie

Hoeveel kennis past een professional toe in het dagelijks werk? En wat is de productiviteitsfactor van de hoeveelheid kennis die iemand heeft en ook daadwerkelijk inzet? Is deze kennisproductiviteit in een opleidingssistiuatie is dit meetbaar? Weten hoe!

Maak een begin en download de kennisproductiviteit taxonomie

Leerperspectieven en kennisproductiviteit taxonomie

https://www.slideshare.net/AndreSwart/kennisproductiviteit-en-leerperspectieven