Kennisproductiviteitsindex

Hoeveel kennis past een professional toe in het dageljiks werk? Met andere woorden wat is de productiviteitsfactor van de hoeveelheid kennis die iemand heeft? In een opleidingssistiuatie is dit meetbaar! Weten hoe?

Maak een begin en download de kennisproductiviteit taxonomie...