Strategie ontwikkeling

Als organisatie coach maak ik gebruik van filosofische reflectie en ondersteun daarmee de ontwikkeling van de strategie, missie en visie van een organisatie. Dit traject biedt ondersteuning voor directie en management. Wanneer een heroriëntatie in een onderneming op zijn plaats is, kan middels deze methode een antwoord worden verkregen op vragen met betrekking tot bestaansrecht, continuïteit, doelstellingen en plaats in de samenleving.

Strategie ontwikkeling is een groepsproces om komen tot de essentie, het geven van betekenis en het verankeren van het bestaansrecht.