Onderzoeksvragen

Het onderzoek naar kennisproductiviteit omhelst de vragen op welke manier studenten, professionals, kenniswerkers hun kennis daadwerkelijk producief maken. Het basale onderzoeksmodel is het input - verwerking - output model. Een kennisproductiviteitsmeting geeft inzicht op welk niveau een professional kennis inzet. Is het dat de organisatie deze wil verhogen dan zal sturing op huidige stand van zaken (feedback), gewenst vaardigheidsniveau (feedforward) en doel van het kennisen vaardigheidsniveau (feedup) gegeven moeten worden. Transparantie voor alle betrokken is voorwaarde voor het versterken van de kennsproductiviteit en dus ook ten aanzien van de meting en de resultaten daarvan. De vraag is dan ook, hoe werkt in de praktijk zo'n meting en feedback systeem?